จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2564
แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2563
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 44 คน] เมื่อ 09 ม.ค. 2563
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 05 พ.ย. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 21 ก.พ. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 26 ก.ย. 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 148 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1