จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
 
แจ้งผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 30 ส.ค. 2564
แจ้งผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 30 ส.ค. 2564
แจ้งผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 25 ส.ค. 2564
แจ้งผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 17 ส.ค. 2564
แจ้งผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 17 ส.ค. 2564
แจ้งผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2