จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2565
ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2565
ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 51 คน] เมื่อ 29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1