จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
คู่มือวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2564
คู่มือบักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 31 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1