จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 08 พ.ย. 2560
ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 127 คน] เมื่อ 08 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1