จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
ประกาศกำหนดราคากลาง
 
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
 
ประกาศราคากลาง ซอย 9 ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 18 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนซอย 9 ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 25 เม.ย. 2565
ประมาณราคาปรับปรุงถนน ซอย 9 ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 25 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5