จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
แบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
 
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 192 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2558
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 187 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2558
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 219 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1