จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
 
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
 
คำสั่งสปสช.ปรับปรุงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 546 คน] เมื่อ 31 ม.ค. 2562
สมุนไพรบำบัด หมู่7 [อ่าน 143 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2561
หนูน้อยสุขภาพดี [อ่าน 153 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการ สปสช. [อ่าน 153 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2561
ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 342 คน] เมื่อ 07 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3