สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81160
โทรศัพท์ :  0-7562-1679 แฟกซ์ : 0-7562-1679 อีเมล์ :
admin@kiriwong.go.th
Powered By WNT.CO.TH