อัลบั้มภาพ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564