อัลบั้มภาพ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
* อัลบั้ม *
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2564
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนับข้า ปี 2564
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2564

สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 196 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2564
มอบถุงยังชีพ(เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019)
มอบถุงยังชีพ(เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019)
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กรกฏาคม 2564
มอบกายอุปกรณ์
มอบกายอุปกรณ์
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2564
รณรงค์ป้องกันการทุจริต
รณรงค์ป้องกันการทุจริต
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
สถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
สถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โครงการโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการโรคพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2563
ลานกีฬา
ลานกีฬา
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2563
โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวงเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำ
โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวงเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 259 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2562
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2562
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

โครงการลอยกระทงประจำปี 2561
โครงการลอยกระทงประจำปี 2561
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 141 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันฟุตบอล ครั้งที่ 1 อบต.คีรีวงคัพ ต้านภัยยาเสพติด
การแข่งขันฟุตบอล ครั้งที่ 1 อบต.คีรีวงคัพ ต้านภัยยาเสพติด
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 378 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2561
ฟันน้ำนมเกมส์  ครั้งที่3
ฟันน้ำนมเกมส์ ครั้งที่3
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2561
ประชุมคณะกรรมการ สปสช
ประชุมคณะกรรมการ สปสช
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
หนูน้อยสุขภาพดี
หนูน้อยสุขภาพดี
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>